delfts dictee

Delfts Dictee – Editie 7 – 23 maart 2012

Opkamer als culturele smeltkroes is de titel van de zevende editie van het Delfts Dictee. Het is geschreven door Delftenaar Rob van Gameren, stadsontwikkelaar, oud-voorzitter van theaterfestival Mooi Weer Spelen. Het dictee vond 23 maart plaats in DOK en werd voorgelezen door de Delftse acteur en verhalenverteller Mees van den Bosch. Er waren 64 deelnemers: de oudste deelnemer was 77 jaar, de jongste 13 jaar. Organisatie: Het Schrijfbedrijf i.s.m. DOK.

Winnaar van het team dicteespecialisten was wederom Pieter van Diepen uit Leiden met 2 fouten. Overall-winnaar van de overige teams: Sylvia Sassenus uit Lisse met 6 fouten. Beiden kregen van Boekhandel Huyser het verzameld werk van Plato en van Wines & Whiskies een fles Nederlandse wijn. De aanmoedigingsprijzen voor de deelnemers met de meeste fouten ging bij de volwassenen naar Karin Wolve [een fles Allesverloren] en bij de scholieren naar Laurie Matulewisz [Hoe bereidt je een paard? en andere onuitroeibare taalfouten]. Huyser stelde ook de teamprijzen beschikbaar: Taal is zeg maar echt mijn ding van Paulien Cornelisse. De teamwinnaars:

Scholieren               Claire van Hemel
65+                         Mieke la Croix 13 ft
Mannen                   Ton Janszen 18 ft
Vrouwen 18-40       Inge van den Berg 12 ft
Vrouwen 40-50       Jolanda Lambert 15 ft
Vrouwen 50-65       Saskia Kappelhof 22 ft
Niet-Delftenaren     Sylvia Sassenus 6 ft
Dicteespecialisten   Pieter van Diepen 2 ft

Opkamer als culturele smeltkroes

Delft is een culturele drie-eenheid.
Het is een gerenommeerde universiteitsstad met de cultuur van snelle whizzkids en nerds.
Het is ook een woonstad met een boogiewoogie van subculturen van geïmmigreerde Curaçaoënaars, pseudoatletische obesitas vrezende aspirant-pensionado’s, gratuit internettende expats, e-mailende bloggers, verweesde asielzoekers en datende dames op onbemiddelbare leeftijd.
En ten langen leste, als pièce de résistance, is er het oude Delft.
Dit functioneert als opkamer en smeltkroes waar tout Delft elkaar coûte que coûte ontmoet, variërend van funshoppende dagjeslui tot grijs gegolfd grachtengordelpubliek, brallende corpsballen met hun archaïsch gedachtegoed en geëxalteerde ecstasy scorende breezersletjes, geïmponeerd door intimiderende loverboys.

De binnenstad kent nochtans twee omissies: ten eerste worden er de vermaarde vernuftigheden noch de bruisende exploratieactiviteiten van de campus voldoende geëtaleerd.
Deze gemankeerde beeldvorming wordt bovendien versterkt door het notoir oubollige en te bijdehante gedrag van studentensociëteiten die zich te veel profileren als laag-bij-de-grondse feutenhouderijen.
De topstukken uit onze Delftse wereld van design en technologie zouden veel nadrukkelijker onze opkamer moeten sieren en inspireren.
Wellicht noopt dit tot meer missioneringsdrang bij een aantal TU-faculteiten!

Ten tweede biedt het o zo witte karakter van de oude stad weinig aanknopingspunten tot culturele identificatie voor plaatsgenoten uit niet-westerse contreien.
Denk eens aan een slanke honderd meter hoge minaret aan de Voorstraat of een hip theehuis in de Doelentuin waar je op een mediterrane zomeravond een waterpijp rookt onder de feeërieke platanen.
Dat zou het kosmopolitische karakter van Delft ten goede komen en ook een welkome suppletie zijn op het weeïge assortiment koffiehuizen in de woonstad.

Barragezin [niet gebruikt]

Het is geen kwestie van ‘ammenooitniet’, dat we in de woonstad niet in elkaars buurten komen, maar een manco aan iconische plekken en gebouwen die de diversiteit aan couleur locale versterken; zoals het park Poptahof, waar de buurt de stad kan ontvangen en dat uitnodigt tot navolging in andere buurten die kunnen scoren met een Tsjetsjeense soek of vergelijkbare verzinnebeelding van de culturele identiteit.

© Rob van Gameren

Delfts Dictee 2010

HYPO Hoera! is de titel van het Delfts Dictee 2010 dat Het Schrijfbedrijf organiseerde in samenwerking met DOK op 10 december. Het was de zesde editie van het Delfts Dictee. Het is geschreven door Bernadette Stom en handelt volgens de traditie over een Delfts cultureel onderwerp. Bernadette is neerlandica, dichter, taalfanaat en enthousiast zwerfafvalraapster.  Zij koos als onderwerp HYPO Kunstsupermarkt op de Hippolytusbuurt.

Winnaar van het team dicteespecialisten is Pieter van Diepen uit Leiden met 3 fouten. Van Diepen was eerder winnaar in 2008 en schreef het Delfts Dictee in 2009. All-overwinnaar van de overige teams is – na een barrage met Henk Tetteroo – de Delftse Els Koets met 9 fouten.

Teamwinnaars:
60+ : Els Koets, 9 fouten
Mannen: Henk Tetteroo, 9 fouten
Vrouwen: Tanja van den Elsken, 11 fouten
Niet-Delftenaren: Marga Nieuwendijk, 14 fouten
Scholieren: Laura Eekhout, Grotius College, 18 fouten
(Oud)raadsleden: Jos van Koppen, 19 fouten
De aanmoedigingsprijzen voor de deelnemers met de meeste fouten gingen bij de jongeren naar  Tim Kaatman uit Swifterband en bij de volwassenen naar Willem Verbruggen uit Delft.

De prijzen werden beschikbaar gesteld door Boekhandel De Omslag, Wines en Whiskies en DOK. De oudste deelnemer was 70 jaar, de jongste 12 jaar. De deelnemers kwamen uit alle windstreken: van Hillegom tot Twello en van Lelystad tot Maastricht.
Winnaar bij de specialisten Pieter van Diepen doet ook mee aan Het Groot Dictee der Nederlandse Taal, dat op 15 december op tv wordt uitgezonden.

HYPO Hoera!

Op de Hippolytusbuurt in het hart van Delft is sinds oktober jongstleden HYPO Kunstsupermarkt gehuisvest, een exceptioneel concept in voorheen het pand van Tante Pos.

67 kunstenaars en designers uit Delft en omgeving etaleren hun aansprekende werk; de murw geshopte consument vindt er iets unieks voor een billijke prijs.

Zover het oog reikt, vragen attractieve hebbedingen van uiteenlopende textuur de aandacht: sculpturen, foto’s, schilderijen, mozaïek, keramiek, bijous, tassen, klein meubilair en haute couture.

Preciezer uitgedrukt bestaat het assortiment uit: sierobjecten van bestek, keramische tableaus, reisnecessaires van krokodillenleer, rundlederen karbiezen met geschilderde gezichtjes, flamboyante reticules van goudbespoten koeienhuid, etuitjes van brokaat, zijden negligés met zilveren pailletten en fluorescerend stoerder spul van eerlijk katoen.

Wie de non-foodafdeling van deze polyinterpretabele supermarkt heeft afgestruind, schuift aan in het witgesausde lunchcafé van de relaxte maestro Thijs, die zijn clientèle goedgemutst verblijdt met cappuccino van exquise koffiebonen, zelfbereide appeltaart en de klank van zijn akoestische gitaar.

De piano in Thijs’ etablissement is evenmin een trompe-l’oeil, maar staat tastbaar klaar voor de muzikaal heroïsche cliënt.

Zeer frequent brengen professionele muzikanten hier verstrooiing met verbroederende jamsessies, waarbij meeneuriënde Delvenaren zich in groten getale neervlijen op het ludiek vormgegeven meubilair en na afloop enthousiast applaudisseren.

Wanneer dit muzikaal gedruis verstomt, verandert het culturele cafeetje weer in de oase van sereniteit waar ook draadloos geïnternet wordt.

De leestafel waarvan de tijdschriftenkap met kleurrijke konterfeitsels is gedecoreerd, biedt ruimte aan de consciëntieuze, getormenteerde thuiswerker die achter zijn eigen chic vormgegeven bureau van palissanderhout van chagrijn dreigt te verfletsen.

Barragezin

Ook vroegrijpe dreumesen, ideeëloze vwo’ers, excentrieke havoërs, parttime graffitiartiesten, re-integrerende gesjochtenen en parvenuachtige kapitaalkrachtigen vinden gastvrij onthaal onder het diffuse licht van Thijs’ flambouw.

© Bernadette Stom

Historie Delfts Dictee

Het Schrijfbedrijf nam in 2007 het Delfts Dictee over van de organisatoren van Delftse Boekendag, die in 2005 het initiatief namen. Nieuw was dat er behalve individuen ook teams uit de Delfts bevolking meedoen, zoals een team raadsleden, vijftigplussers en scholieren.
Het Schrijfbedrijf handhaafde de oorspronkelijke opzet: de tekst wordt geschreven door een Delftse auteur en handelt over een Delfts onderwerp. Vanaf 2007 organiseert Het Schrijfbedrijf het dictee in samenwerking met DOK.

In 2005 schreef Jan van der Mast  Het Straatje van Jan Vermeer, in 2006 gevolgd door Margriet van Bebber met schrijvers over Delft als onderwerp: Schrijvers bezorgen Delft imagoprobleem. Winnaar van dat jaar Rolf Clason schreef in 2007  het dictee Het was in de donkere dagen van Delft en in 2008 ontwierp Delftenaar Henk Tetteroo de tekst Koningin Korfbal. Tweevoudig winnaar Pieter van Diepen uit Leiden werd in 2009 uitgenodigd het Delfts Dictee te schrijven, bij wijze van uitzondering als niet-Delftenaar. Kunst met een grote K was het resultaat. In 2010 schreef de Delftse neerlandica en dichter Bernadette Stom het dictee HYPO Hoera! over de HYPO Kunstsupermarkt in Delft. Het Delfts Dictee van 2011 werd wegens omstandigheden uitgesteld tot maart 2012. Deze zevende editie –  Opkamer als culturele smeltkroes – werd geschreven door Delftenaar Rob van Gameren, stadsontwikkelaar en oud-voorzitter van Theaterfestival Mooi Weer Spelen.